M I  E Z   A Z   E G É S Z ?                                  

| HÍVOGATÓ | HELYSZÍN | IDŐPONT | DICSŐÍTŐ ZENEKAR | JÁTSZÓHÁZ | KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK |

 Nem más, mint Veszprém egyetlen felekezetközi zenés dicsőítő alkalma, amire minden keresztény testvérünket várjuk "0-tól 99 éves korig", hogy együtt dicsérjük Teremtő, Mindenható, Megváltó Istenünket!
   

         

    H Í V O G A T Ó                                                                               

::Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt,

ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!
Menjünk eléje hálaadással,
ujjongjunk előtte énekszóval!::
                                         Zsolt.95.1-2
         
 Závodi Zsuzsanna“Nagy örömmel és lelkesedéssel hívok mindenkit a veszprémi keresztyének zenés dicsőítésére. Isten dicsérete arra a felismerésre segít, hogy közösek az érzéseink, közös a mondanivalónk ebben a zűrzavaros és zajos világban. Fontos, hogy minél többen átéljük ezt, vagyis a Krisztushoz és egymáshoz tartozás örömét.“
Závodi Zsuzsanna
református lelkipásztor, az alkalom “házigazdája”
  
 Dr. Márfi Gyula
 
“Számomra a zenekarral való első találkozás mind-járt nagy élmény volt: meghallani és megszeretni őket egy pillanat műve. Eszembe juttatta Jézus szavait, mellyel az utolsó vacsorán összefoglalta életművét: »Atyám, én megdicsőítettelek téged a földön.« [Jn.17.4] Az együttes úgy visz új színt a hagyományos énekek közé, hogy azokat sem kiszorítani, sem leértékelni nem szándékszik. Az alkalom katolikus hívek számára nem akarja pótolni a vasárnapi szentmisét , de gazdagíthatja a vallásos élményt.”
Márfi Gyula
veszprémi érsek 
<<<        

 

     H E L Y S Z Í N                                                                                  

Január 14. 16h             Új Református Templom, Haszkovó út 11/2
Március 18. 16h           Evangélikus Templom, Kossuth utca 4.
Május                         Veszprémi Egyetem  [időpont és helyszín később!]
Július 15. 18h              Óváros tér [18 órakor!]
Szeptember 30. 16h     Regina Mundi Római Katolikus Plébániatemplom
December 9. 16h          Református gyülekezeti terem, Dózsa Gy. út 19.
    
 
 
 
   
 
 
 
 
<<<  

    I D Ő P O N T O K                            

 Az alkalmak a naptárban megjelölt vasárnapokon!


<<<

    D I C S Ő Í T Ő   Z E N E K A R                                                         

 A dicsőítő zenekar

 
Az énekeket az elöl felállt dicsőítő zenekar kíséri, egyúttal vezeti. A zenekar kb. 10 tagból, több felekezetből áll össze. Az énekesek és az akusztikus gitárok mellett zongora, hegedű, basszusgitár, csörgők, bongó, törökdob, dumbek alkotják általában a zenekart, de nyitottak vagyunk új hangszeres bevételére is.
Az igényesség mellett figyelünk arra, hogy minden korosztály és mindenféle lelkialkatú hívő át tudja élni a dicsőítést. Ezért vannak régi, hagyományos énekek és egészen új dalok, többszólamú, csendesebb fohászok és lendületes, ritmusos énekek, a műdalok mellett pedig megjelennek a népzenei ihletésű énekek is (magyar, afrikai, zsidó, ír, amerikai…).
A legfőbb szempont mégis ugyanaz marad:
hogy a dicsőítésünk Istennek kedves, jó illatú hálaáldozat lehessen.  [3Móz.22.29] 
  
    J Á T S Z Ó H Á Z                                                                          
 Játszó szobaA gyerekek számára játszóházat működtetünk gyermekmegőrzéssel az alkalom ideje alatt.
A dicsőítés első része (amelyen mindannyian együtt vagyunk) után megnyitja kapuit a játszóház gyermekfelügyelettel, sok játékkal és garantáltan fiatal társasággal! A játszóházba szabadon be- és abból kijárhatnak a gyerekek, és persze a szülők is az alkalom ideje alatt.
A játszóház-felelős és gyermekmegőrző: Szűcs Ági.
Gyermekes családok! Ha gondoljátok, hozzatok játékokat - nagyokat és szineseket, amikkel több gyerek el tud játszani!
[ további beszámoló a játszóházról a krónikában ]
<<<             

    K É R D É S E K    É S    V Á L A S Z O K                                         

 

mi ez?
 …tulajdonképpen mi az a „dicsőítés”?

Ez az, aminek a megértésére egy emberi élet nem is elég… itt és most egy olyan alkalomról van szó, amikor azért jövünk össze, hogy közösen Istenhez menjünk, hálát adjunk Neki, leboruljunk előtte, együtt dicsérjük és ünnepeljük Őt. [Zsolt.95.1-7]

…akkor ez most koncert vagy istentisztelet?

Mindkettő, de egyik sem. Ez egy kötetlen liturgiájú istentisztelet, melynek nem célja pótolni a délelőtti misét/istentiszteletet, itt nincs is prédikáció. Ugyanakkor egy koncert is, amelyet a dicsőítő zenekar kíséretével együtt adunk Istennek, hálából.

Mi történik egy ilyen alkalmon?

Látszólag ez: Több felekezetből és korosztályból összegyűlik kb. félszáz ember a templomban, akik az elöl felállt zenekar és az énekesek vezetésével a falra kivetített szövegű dalokat éneklik. Nincs megszabva az éneklés formája: van, aki ülve, van aki állva dicséri Istent, van, aki tapssal, mozgással, felemelt kézzel énekel az Úrnak, és van, aki meghúzódik hátul a sarokban. A dalok között Igék, imádságok, bizonyságtételek hangzanak el. Amikor egy kis szünet következik, beszélgetés zsivaja tölti be a termet – ez az ismerkedés ideje. A gyerekénekeket a felnőttek együtt mutogatják a kicsikkel.
Hogy mi történik a valóságban? Megtapasztaltuk, és hisszük, hogy sokkal több ennél.


Ez az egész nem csak múló divat?

Nem. A dicsőítés az emberiség történetének kezdete óta létezik, végigvonul a Biblia egészén, Dávid zsoltárain keresztül a Jézus által meggyógyított betegek öröménekén és –táncán és az első őskeresztény gyülekezetek magasztaló énekein át a Jelenésekben feltűnő hatalmas mennyei seregek dicsőítő karáig.

Melyik egyház rendezvénye ez?

A zenés dicsőítés 2007-tól már Veszprém különböző templomaiban, helyszínein kerül megrendezésre. Az alkalmat az új református templomban működő ifjúsági közösség kezdte el szervezni, mára már más felekezetű fiatalok is bekapcsolódtak ebbe a munkába. A dicsőítő zenekar a kezdetektől fogva több felekezet fiataljaiból áll össze.

…végülis mitől lesz ez felekezetközi?

Attól, hogy egyszerűen Jézus Krisztust dicsérjük.
Itt nem próbálunk meg a különféle felekezetek liturgiájából összegyúrni egy újabbat, hanem egészen újat kezdünk, ami mégis közös. Mert Krisztus dicsőítése minden keresztény számára ugyanazt jelenti, ez egy olyan lehetőség, amelyben újra egységre lelhetünk. A zenés dicsőítésnek azonban nem célja a felekezetek összemosása és egybeolvasztása.

Ha nem vagyok keresztény, akkor is eljöhetek?

Szeretettel várunk, gyere közénk! Ha csak kíváncsi vagy, milyen is egy dicsőítés, akár meghúzódhatsz hátul, a karzaton is, de ha gondolod, megismerkedhetsz velünk, és ha kedved szottyan, bekapcsolódhatsz az éneklésbe, tapsba – de vigyázz, mert még a végén megérzel, megértesz valamit abból, hogy Isten mennyire szeret Téged!

…de én nem tudok szépen énekelni!

Nem számít. Isten a szívedet figyeli, és Neki kedves a Te énekhangod is. [Róm.8.26-27] De a dicsőítésbe bekapcsolódhatsz tapssal, mozgással, és csendes imádsággal is.

Miért jöjjek el?

 

  • Mert egyszerűen jó Istent dicsérni. [Zsolt.146.1, 92.2]
  • Mert jó közösségben lenni Vele és egymással.
  • Mert a dicsőítés gyógyítja, formálja a lelkedet. [2Kor.3.18]
  • Mert ezt maga, az Úr kéri tőlünk. [Zsolt.149.1, 150, Kol.3.16, Ef.5.17-20,Zsid.13.15…]
  • Mert Ő önmagát adta értünk, és ezért hálával tartozunk. [Zsolt.30.12-13,1Thessz.5.16-18]
  • Mert teremtettségünk és megváltásunk végső célja a dicsőítés. [Ef.1.11-14]
  • Mert már most elkezdhetünk „gyakorolni” a Mennyországra. [Jel.19.5-7]